MailRisk mottar Seal of Excellence fra EU

Erlend Andreas Gjære | 13 September 2018

This post is written in Norwegian, and has not been translated to English yet.

Det er ikke bare brukerne som liker tjenesten vår MailRisk. Nå har nemlig EU-kommisjonen gitt oss utmerkelsen «Seal of Excellence» for vår innovasjon og plan for videre kommersialisering.

Bakgrunnen for utmerkelsen er vår søknad om støtte til internasjonal kommersialisering gjennom EUs gründerprogram SME Instrument, hvor et utvalg av uavhengige eksperter har vurdert MailRisk opp mot flere hundre andre innovative prosjekter fra alle slags industrier i hele Europa. Dette er eksperter med bakgrunn fra innovasjon, investering, aktivt eierskap og kommersialisering, og fokus i programmet er oppskalering av virksomheten.

Konklusjonen for MailRisk er i diplomet oppsummert som følger:

«The project, following evaluation by an international panel of independent experts, was scored as a high-quality project proposal in a highly competitive evaluation process.»

For oss betyr «Seal of Excellence» i praksis at Innovasjon Norge innvilger oss økonomisk støtte til forberedelse for internasjonal kommersialisering, i denne omgang en halv million kroner til. Tidligere har de også gitt oss full uttelling på støtte til både markedsavklaring og nasjonal kommersialisering av MailRisk.

Vi er svært takknemlig til både Innovasjon Norge, EUs innovasjonseksperter og alle partnere som har vist slik tro på oss og produktene vi utvikler, og som har gjort det mulig for oss å komme dit vi er i dag.

Det er ikke minst inspirerende å oppleve den positive responsen vi har fått på satsingen vår med 100% norskutviklede sikkerhetsprodukter som også har potensial i den store verden.

Nå gleder vi oss til neste fase, og å gjøre MailRisk tilgjengelig for enda flere mennesker!

 


See all posts →