Vern av bedriftens verdier i møte med et digitalt trusselbilde

Erlend Andreas Gjære | 24 March 2018

This post is written in Norwegian, and has not been translated to English yet.

Torsdag 5. april kl. 9-12 deltar vi på seminar om digital sikkerhet, på Pirsenteret i Trondheim.

Det er MIDSEC Cluster,NCE Aquatech Cluster, Fornybarklyngen og Fosen Innovasjon som i samarbeid inviterer bedriftsledere innen industri, energi og havbruk til seminar om konkrete verktøy og tiltak for sikring av bedriftens verdier.

På programmet står innlegg fra både PST, ITSjefen, BDO CERT, MIDSEC og Secure Practice. I tillegg blir det lunsj og mingling.

Fra vår side deltar Erlend Andreas Gjære med innlegget: "E-post – kan vi sikre noe som er grunnleggende usikkert? En innføring i de viktigste tiltakene".

For fullt program og påmelding, se her:
https://foseninnovasjon.no/aktivitet/vern-bedriftens-verdier-mote-digitalt-trusselbilde/

En oppsummering fra seminaret er gjengitt på MIDSEC sine nettsider.

 


See all posts →

Human security sensors ebook cover

Ready to get started?

We have written a guide for you to get started with human-centered security. Access our free resource now, and learn:

  • How to nurture drivers for employee engagement
  • How to avoid common obstacles for reporting
  • Practical examples and steps to get started

Download free PDF →