Sikkerhet og folk – fra teori til sikker praksis

Erlend Andreas Gjære | 29 September 2018

This post is written in Norwegian, and has not been translated to English yet.

Erlend Andreas Gjære fra Secure Practice holdt gjesteforelesning (NISlecture) for studenter og ansatte på NTNU Gjøvik, 28. september 2018. Se video av hele forelesningen her.

Forelesningen tar utgangspunkt i forskning på menneskelige faktorer for informasjonssikkerhet, og betrakter hvordan vi kan bruke tverrfaglig innsikt til å skape en sikrere hverdag for flere.

Folk flest ønsker jo å gjøre en god jobb, men de færreste tenker på sikkerhet som et mål i seg selv. I stedet kan sikkerhet oppleves som et hinder som gjør at mennesker iblant finner risikable omveier. Ved sikkerhetsbrudd er det dermed enkelt å gi brukerne skylda, særlig dersom de ikke har fulgt våre ekspertråd og regler. Men dersom ikke sikkerhetstiltak fungerer for folk, så fungerer de rett og slett ikke.

Sikker praksis kommer derimot ved samspill mellom mennesker, regler og teknologi. Derfor må vi må gjøre det enkelt for folk å gjøre det riktige, og på bakgrunn av dette var jeg bedt om å gi en live demo av hvordan tjenesten vår MailRisk kan hjelpe folk med sikker praksis i hverdagen.

Se hele forelesningen (inkludert demo) i videoen over, og kontakt oss gjerne om du trenger en foredragsholder til ditt arrangement, eller ønsker å komme i gang med MailRisk!

 


Klar for å la ansatte få bidra positivt i sikkerhetsarbeidet?

Kom i gang med MailRisk i dag!

See all posts →