Secure Practice blir medlem i MIDSEC

Erlend Andreas Gjære | 10 October 2019

This post is written in Norwegian, and has not been translated to English yet.

MIDSEC er en industriklynge for aktører innen samfunnssikkerhet i Midt-Norge, fremmer utvikling og tilpasning av nye og eksisterende teknologier og løsninger som ivaretar den norske samfunnssikkerheten og beredskapsevnen.

– Vi har stor interesse og nytte av å knytte oss til samarbeidspartnere i regionen. Gjennom AI Village  , hvor vi sitter blant flere andre MIDSEC-medlemmer, har vi blitt introdusert til klyngen, sier daglig leder Erlend Andreas Gjære i Secure Practice, til en artikkel på MIDSEC sine nettsider.

Les hele artikkelen på midsec.no   

Blant medlemmene i MIDSEC finnes 34 leverandører av avansert teknologi, industriprodukter av høy kvalitet og robuste tjenester til forsvarsindustri og sivile virksomheter, nasjonalt og internasjonalt.

 


See all posts →