— Må bli færre muligheter til å gjøre feil

Erlend Andreas Gjære | 28 September 2018

This post is written in Norwegian, and has not been translated to English yet.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har lagd rapporten IKT-risikobilde 2018, med brukervennlig sikkerhet som ett av hovedpunktene. Videre blir det igjen slått fast at e-post utgjør et ekstremt viktig virkemiddel for digitale angrep.

Rapporten fra NSM, med overskriften "Et sikkert digitalt Norge", ble lansert i samband med kick-off for Nasjonal sikkerhetsmåned, hvor vi som dugnadspartner også deltok.

— Virksomheter og leverandører av tjenester og produkter må sørge for at brukerne får færre muligheter til å gjøre feil, sa Bente Hoff fra NSM på scenen.

Når man ser NSM sine anbefalinger i sammenheng med den ferske Mørketallsundersøkelsen fra Næringslivets sikkerhetsråd, er det ikke overraskende at et hovedtema for årets sikkerhetsmåned er skadelig e-post. Sistnevnte rapport viser en ny økning i antall sikkerhetshendelser relatert til phishing, og det er samtidig framtredende hvordan man henviser til uflaks og tilfeldigheter når det kommer til hovedårsak og hvordan hendelsen oppdages.

Til tross for både sikkerhetsmåned og fokusert opplæring omkring skadelig e-post, er det ikke til å komme utenom at mange trenger et tilbud om hjelp når de mottar mistenkelig e-post i innboksen. Mengde og variasjon i e-post som sendes er stadig økende, og det er på ingen måte overraskende at ikke alle husker alt de må passe på til enhver tid selv.

Da Secure Practice mottok OSPA-prisen for beste nye sikkerhetsprodukt i 2018, fremhevet juryen MailRisk som en "kostnadseffektiv nødhjelpskanal" for å la folk spørre om hjelp med mistenkelig e-post. Samtidig gir MailRisk virksomhetene en helt ny mulighet til å oppdage og respondere på målrettede trusler i e-post.

Vi er stolte av å være en sikkerhetsleverandør som setter folk i sentrum, med fokus på gode brukeropplevelser og hjelp til sluttbrukerne, akkurat når de trenger det. MailRisk er en trygg tjeneste utviklet i Norge, som lover brukerne at hjelpen er bare ett klikk unna: "En robot som ikke dømmer deg", som en av våre brukere formulerte det.

 


Lyst til å bli bedre kjent med MailRisk?

Vi byr gjerne på en demo!

See all posts →