Et menneskelig sikkerhetsbudsjett

For sikkerhet og folk generelt snakker vi om budsjett i form av tid, oppmerksomhet og innsats, og ikke penger. Her ser du hele foredraget som Erlend Andreas Gjære holdt på ISF Høstkonferansen.

Føler du at sikkerhetsbudsjettet er for lite? Bare spør kollegene dine, som ikke er ansatt for å jobbe med sikkerhet: I hvilken grad har de anledning til å prioritere sikker atferd, i møte med alle andre mål og oppgaver?

Det personlige sikkerhetsbudsjettet avgjør nemlig hvorvidt man gjør det lille ekstra for sikker praksis i hverdagen, eller om man i stedet velger en risikabel snarvei. Derfor avhenger vi av at flest mulig kommer i pluss!

Foredraget viser hvordan vi lager et sikkerhetsbudsjett, med praktiske eksempler på økning av plussiden og reduksjon av minussiden. 

Se hele foredraget i videoen over, og kontakt oss gjerne om du trenger en foredragsholder til ditt arrangement.

Gjør det enkelt for dine kolleger å bidra til sikkerhetsarbeidet.

MailRisk hjelper med trygg håndtering av mistenkelig e-post.

Continue reading

Simulated phishing: How to design a suitable scam

How do you prepare the most effective phishing email to serve the goal of your exercise? In the third part of this series on simulated phishing, we describe various approaches to designing phishing content.

How to succeed with security behavior change

To stay safe online, people need to care more about the security decisions they face every day. But unless the obvious gains obviously exceed the required effort, change is often avoided. Luckily, behavior change in general has been subject to a lot of research, and here are some takeaways for information security professionals.

Simulated phishing: Communications strategy

How do you prepare an organization for you to try and trick them? In the second part of this series on simulated phishing, we provide the outline for a communications plan.

See all posts →

Human security sensors ebook cover

Ready to get started?

We have written a guide for you to get started with human-centered security. Access our free resource now, and learn:

  • How to nurture drivers for employee engagement
  • How to avoid common obstacles for reporting
  • Practical examples and steps to get started

Download free PDF →